Aktualności

Aktualności

Polska ma aż 80 mld euro na inwestycje od Unii

dodane przez: Diana Drobniak
3.03.2015

Polska ma aż 80 mld euro na inwestycje od Unii

W lutym br. premier Ewa Kopacz i unijna komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu uruchomiły wspólnie programy unijne w ramach nowej perspektywy. - Przez ostatnie lata udowodniliśmy, że potrafimy wykorzystać szansę, jaką daje nam Europa, że potrafimy wydawać te pieniądze dobrze i efektywnie – mówiła w czwartek podczas konferencji prasowej – efekty widzimy na każdym kroku. Polska otrzymała od Unii Europejskiej aż 82,5 mld euro w ramach polityki spójności.

Aż 76,6 mld euro będzie do wykorzystania w 22 programach (6 krajowych i 16 Regionalnych Programach Operacyjnych). W tej perspektywie finansowej premiowane będą te obszary, które najbardziej przyczynią się do wzrostu gospodarczego, zwiększenie zatrudnienia i modernizacji gospodarki i podnoszenia jej konkurencyjności. Promowane będą również inwestycje w infrastrukturę transportową i zamierzające do ochrony środowiska.

Plan gospodarki niskoemisyjnej zakłada finansowanie działań m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Najważniejszym założeniem programu na lata 2014-2020 będzie zrównoważony rozwój i konkurencyjność krajowej gospodarki.

Podstawowe obszary tematyczne POIiŚ to:

  1. gospodarka niskoemisyjna
  2. adaptacja do zmian klimatu
  3. ochrona środowiska
  4. efektywne wykorzystanie zasobów
  5. zrównoważony transport
  6. bezpieczeństwo energetyczne

(Uzupełniającymi tematami są tutaj ochrona zdrowia i dziedzictwa kulturowego)

W wymienionych powyżej obszarach tematycznych najwięcej funduszy przeznaczono na sektor transportu – blisko 20 mld euro. INFOGRAFIKA_POIiS_24022015

Infografiki pochodzą ze strony www.funduszeeuropejskie.gov.pl
NAJNOWSZE NEWSY

13.12.2016

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZAKTUALIZOWANY

W dniu 29 listopada 2016 r. została przyjęta Uchwała nr XXXV/421/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. zmieniająca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorzowa Wlkp. Głównym celem aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej było dodanie czterech zadań zgłoszonych przez interesariuszy Planu. Wprowadzone zadania są zbieżne z zadaniami już zestawionymi w dokumencie i nazywają się odpowiednio: Zadanie 3.1.19. Wymiana oświetlenia w budynku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla…
WIĘCEJ

6.12.2016

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

PREZYDENT MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.) informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. „Plan…
WIĘCEJ

23.06.2016

PGN DLA GORZOWA WLKP. POZYTYWNIE OCENIONY PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWSKA I GOSPODARKI WODNEJ

Miasto Gorzów Wlkp. posiada Plan gospodarki niskoemisyjnej przyjęty uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2015r., zmieniony uchwałą nr XXIV/292/2016 z dnia 4 marca 2016r. Plan został zweryfikowany i pozytywnie oceniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. PGN to dokument strategiczny wyznaczający kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej miasta do roku 2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich…
WIĘCEJ
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
Jednostka odpowiedzialna za projekt:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
Osoby odpowiedzialne za prowadzenie
projektu:

Jan Sobczyński (jan.sobczynski@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 58 13)

Joanna Korzeniewska (joanna.korzeniewska@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 57 03)

FORMULARZ KONTAKTOWY