Aktualności

Aktualności

NABÓR ZADAŃ DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

4.02.2019

NABÓR ZADAŃ DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Miasto Gorzów  przystąpiło do aktualizacji listy działań ujętych w Planie gospodarki niskoemisyjnej (PGN). W związku z tym zwracamy się do zainteresowanych instytucji, przedsiębiorców oraz wspólnot mieszkaniowych, zamierzających realizować projekt z zakresu gospodarki niskoemisyjnej o zgłaszanie planowanych przedsięwzięć do dokumentu. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej:

Kto może zgłaszać działania do  Planu gospodarki niskoemisyjnej?

Interesariuszami mogą być m.in.:

 • wspólnoty mieszkaniowe
 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • szkoły wyższe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • instytucje oświatowe i opiekuńcze,
 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • grupy producentów rolnych,
 • organy administracji rządowej prowadzące szkoły,
 • organizacje pozarządowe,
 • partnerstwa wymienionych podmiotów.

Jakie działania można zgłaszać do Planu gospodarki niskoemisyjnej?

Działania realizowane na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego dotyczące m.in. termomodernizacji budynków, wymiany stolarki okiennej, wymiany ogrzewania lub oświetlenia na bardziej efektywne energetycznie. Wnioski mogą dotyczyć również transportu niskoemisyjnego oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii np. instalacji kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła.

Kiedy upływa termin przyjmowania zgłoszeń?

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem otwartym i tworzonym przez wszystkie zainteresowane podmioty. Harmonogram rzeczowo – finansowy PGN będzie aktualizowany w miarę zapotrzebowania zgłaszanego przez interesariuszy. W obecnie rozpoczętym procesie aktualizacji dokumentu, zgłoszenia będą przyjmowane do 8 marca 2019 r.

Jak można przystąpić do PGN?

Należy wypełnić poniższy formularz i przekazać w następujący sposób:

 • w formie elektronicznej na adres e-mailowy: joanna.korzeniewska@um.gorzow.pl
  lub
 • przesłać na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Każde przesłane zgłoszenie do Planu gospodarki niskoemisyjnej zostanie potwierdzone drogą elektroniczną  lub telefonicznie. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 95 7355-703.

Ujęcie działania w Planie gospodarki niskoemisyjnej nie gwarantuje otrzymania dofinansowania, zwiększa jednak możliwość pozyskania finansowania inwestycji i miękkich działań w latach 2014-2020 w ramach programów operacyjnych na działania związane z efektywnością energetyczną i ochroną klimatu.

Zgłaszane zadania realizowane ze środków finansowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, powinny być ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z aktualizacją Planu gospodarki niskoemisyjnej jest Joanna Korzeniewska   (joanna.korzeniewska@um.gorzow.pl, tel. 95 7355-703).

Aktualny Plan gospodarki niskoemisyjnej  dostępny jest tutaj (link).

 

Formularz do pobrania

NAJNOWSZE NEWSY

18.11.2019

Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej – październik 2019

W dniu 30 października 2019 r. podczas sesji  Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwalona została  aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego Obecnie w Planie zestawiono 47 zadań, które przyczynią się do realizacji  następujących celów: redukcja emisji gazów cieplarnianych; redukcja zużycia energii; wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Realizacja  działań powoli na: zaoszczędzenie 58 210 MWh energii co stanowi…
WIĘCEJ

30.01.2019

Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej przyjęta uchwałą w dniu 29 stycznia 2019 r.

W dniu 29 stycznia 2019 r. podczas sesji  Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwalono kolejną aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej. Obecnie w Planie zestawiono 44 zadania, które przyczynią się do realizacji  następujących celów: redukcja emisji gazów cieplarnianych; redukcja zużycia energii; wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Realizacja  działań powoli na: zaoszczędzenie 57 823 MWh energii co stanowi 3,5% energii roku bazowego;…
WIĘCEJ

13.12.2016

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZAKTUALIZOWANY

W dniu 29 listopada 2016 r. została przyjęta Uchwała nr XXXV/421/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. zmieniająca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorzowa Wlkp. Głównym celem aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej było dodanie czterech zadań zgłoszonych przez interesariuszy Planu. Wprowadzone zadania są zbieżne z zadaniami już zestawionymi w dokumencie i nazywają się odpowiednio: Zadanie 3.1.19. Wymiana oświetlenia w budynku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla…
WIĘCEJ
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
Jednostka odpowiedzialna za projekt:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
Osoby odpowiedzialne za prowadzenie
projektu:

Jan Sobczyński (jan.sobczynski@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 58 13)

Joanna Korzeniewska (joanna.korzeniewska@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 57 03)

FORMULARZ KONTAKTOWY