Aktualności

Aktualności

Ankieta PGN

dodane przez: Łukasz Zywar
25.03.2015

Ankieta PGN

Szanowni Państwo,

w dniu 09.10.2014 r. Miasto Gorzów Wielkopolski oraz firma Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wasilewskiego 20/1, 30-305 Kraków, podpisały umowę na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego”.

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy nakierowanej na gospodarkę niskoemisyjną. Określone w nim cele strategiczne i szczegółowe skupiają się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

 

Istotą tego dokumentu jest stworzenie programu wzajemnie powiązanych działań realizujących cele rozwoju niskoemisyjnego. Plan ten ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, a także do poprawy jakości powietrza.

Należy podkreślić, że Plan będzie zwiększał możliwość pozyskania finansowania inwestycji i miękkich działań w latach 2014-2020 w ramach programów operacyjnych (krajowych i regionalnych) na działania związane z efektywnością energetyczną i ochroną klimatu.

 

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie załączonej krótkiej ankiety i przesłanie jej na adres mailowy: pgn.gw@carbonengineering.pl do dnia 27.03.2015 r.

 

Działania mogą obejmować wszelkie przedsięwzięcia służące obniżeniu emisji, między innymi:

– wymiana oświetlenia

– wymiana taboru komunikacyjnego

– budowa ścieżek rowerowych

– montaż OZE

– termomodernizacja budynków

Prosimy również wskazać ewentualne inne kluczowe podmioty, których zadania powinny zostać ujęte w PGN.

Ankieta do wypełnienia tutaj.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy zgłaszać do:

 

Ze strony Zamawiającego:

– P. Joanna Korzeniewska – Inspektor ds. ochrony powietrza i ochrony przed hałasem i promieniowaniem Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. 95 735 57 03 e-mail: korzeniewska@um.gorzow.pl

 

Ze strony Wykonawcy:

– P. Jarosław Kubowicz – Specjalista ds. Zmian Klimatu,

tel.692 977 216, e-mail: jaroslaw.kubowicz@carbonengineering.pl

NAJNOWSZE NEWSY

13.12.2016

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZAKTUALIZOWANY

W dniu 29 listopada 2016 r. została przyjęta Uchwała nr XXXV/421/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. zmieniająca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorzowa Wlkp. Głównym celem aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej było dodanie czterech zadań zgłoszonych przez interesariuszy Planu. Wprowadzone zadania są zbieżne z zadaniami już zestawionymi w dokumencie i nazywają się odpowiednio: Zadanie 3.1.19. Wymiana oświetlenia w budynku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla…
WIĘCEJ

6.12.2016

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

PREZYDENT MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.) informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. „Plan…
WIĘCEJ

23.06.2016

PGN DLA GORZOWA WLKP. POZYTYWNIE OCENIONY PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWSKA I GOSPODARKI WODNEJ

Miasto Gorzów Wlkp. posiada Plan gospodarki niskoemisyjnej przyjęty uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2015r., zmieniony uchwałą nr XXIV/292/2016 z dnia 4 marca 2016r. Plan został zweryfikowany i pozytywnie oceniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. PGN to dokument strategiczny wyznaczający kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej miasta do roku 2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich…
WIĘCEJ
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
Jednostka odpowiedzialna za projekt:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
Osoby odpowiedzialne za prowadzenie
projektu:

Jan Sobczyński (jan.sobczynski@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 58 13)

Joanna Korzeniewska (joanna.korzeniewska@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 57 03)

FORMULARZ KONTAKTOWY