Aktualności

Aktualności

Ankieta PGN

dodane przez: Łukasz Zywar
25.03.2015

Ankieta PGN

Szanowni Państwo,

w dniu 09.10.2014 r. Miasto Gorzów Wielkopolski oraz firma Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wasilewskiego 20/1, 30-305 Kraków, podpisały umowę na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego”.

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy nakierowanej na gospodarkę niskoemisyjną. Określone w nim cele strategiczne i szczegółowe skupiają się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

 

Istotą tego dokumentu jest stworzenie programu wzajemnie powiązanych działań realizujących cele rozwoju niskoemisyjnego. Plan ten ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, a także do poprawy jakości powietrza.

Należy podkreślić, że Plan będzie zwiększał możliwość pozyskania finansowania inwestycji i miękkich działań w latach 2014-2020 w ramach programów operacyjnych (krajowych i regionalnych) na działania związane z efektywnością energetyczną i ochroną klimatu.

 

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie załączonej krótkiej ankiety i przesłanie jej na adres mailowy: pgn.gw@carbonengineering.pl do dnia 27.03.2015 r.

 

Działania mogą obejmować wszelkie przedsięwzięcia służące obniżeniu emisji, między innymi:

– wymiana oświetlenia

– wymiana taboru komunikacyjnego

– budowa ścieżek rowerowych

– montaż OZE

– termomodernizacja budynków

Prosimy również wskazać ewentualne inne kluczowe podmioty, których zadania powinny zostać ujęte w PGN.

Ankieta do wypełnienia tutaj.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy zgłaszać do:

 

Ze strony Zamawiającego:

– P. Joanna Korzeniewska – Inspektor ds. ochrony powietrza i ochrony przed hałasem i promieniowaniem Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. 95 735 57 03 e-mail: korzeniewska@um.gorzow.pl

 

Ze strony Wykonawcy:

– P. Jarosław Kubowicz – Specjalista ds. Zmian Klimatu,

tel.692 977 216, e-mail: jaroslaw.kubowicz@carbonengineering.pl

NAJNOWSZE NEWSY

18.11.2019

Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej – październik 2019

W dniu 30 października 2019 r. podczas sesji  Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwalona została  aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego Obecnie w Planie zestawiono 47 zadań, które przyczynią się do realizacji  następujących celów: redukcja emisji gazów cieplarnianych; redukcja zużycia energii; wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Realizacja  działań powoli na: zaoszczędzenie 58 210 MWh energii co stanowi…
WIĘCEJ

4.02.2019

NABÓR ZADAŃ DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Miasto Gorzów  przystąpiło do aktualizacji listy działań ujętych w Planie gospodarki niskoemisyjnej (PGN). W związku z tym zwracamy się do zainteresowanych instytucji, przedsiębiorców oraz wspólnot mieszkaniowych, zamierzających realizować projekt z zakresu gospodarki niskoemisyjnej o zgłaszanie planowanych przedsięwzięć do dokumentu. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej: Kto może zgłaszać działania do  Planu gospodarki niskoemisyjnej? Interesariuszami mogą być m.in.:…
WIĘCEJ

30.01.2019

Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej przyjęta uchwałą w dniu 29 stycznia 2019 r.

W dniu 29 stycznia 2019 r. podczas sesji  Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwalono kolejną aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej. Obecnie w Planie zestawiono 44 zadania, które przyczynią się do realizacji  następujących celów: redukcja emisji gazów cieplarnianych; redukcja zużycia energii; wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Realizacja  działań powoli na: zaoszczędzenie 57 823 MWh energii co stanowi 3,5% energii roku bazowego;…
WIĘCEJ
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
Jednostka odpowiedzialna za projekt:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
Osoby odpowiedzialne za prowadzenie
projektu:

Jan Sobczyński (jan.sobczynski@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 58 13)

Joanna Korzeniewska (joanna.korzeniewska@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 57 03)

FORMULARZ KONTAKTOWY