Aktualności

Aktualności

8 powodów, dla których Urząd Miasta opracowuje PGN

dodane przez: Diana Drobniak
2.03.2015

8 powodów, dla których Urząd Miasta opracowuje PGN

  1. Dofinansowanie z Unii Europejskiej – plan gospodarki niskoemisyjnej jest konieczny by Urząd Miasta oraz inne podmioty (np. spółki miejskie czy spółdzielnie mieszkaniowe) mogły starać sie o dofinansowanie na działania z zakresu redukcji emisji gazów cieplarnianych w mieście z unijnego Programu Operacyjnego Infrastrukutra i Środowisko. Komisja Europejska przewidziała ok. 27,5 mln euro na działania z zakresu ochrony klimatu, podnoszenie efektywności energetycznej, wykorzystania odnawaiaanych źródeł energii i zrównoważonego transportu.
  2. Dofinansowanie ze środków krajowych – plan gospodarki niskoemisyjnej bedzie uwzględniany również podczas konkursów organizowanych przez m.in. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wondnej i trakotowany jak ważny załącznik do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć środowiskowych.
  3. Oszczędności dla lokalnego budżetu – efektem wdrożenia zadań zawartych w planie będą oszczędności finansowe z tytułu ograniczenia zużycia energii i paliw w budynkach użyteczności publicznej i komunikacji miejskiej, dzięki zastosowaniu ekologiczngo oświetlenia, modernizacji źródeł ciepła, termomodernizacji budynków czy wymianie taboru autobusów na pojazdy elektryczne lub hybrydowe.
  4. Wzrost niskoemisyjnych technologii w mieście – plan zakłada inwestycje w nowoczesne ekologiczne technologie np. instalację na dachach budynków miejskich paneli fotowoltaicznych, wykorzystanie energii z biomasy, zastosowania żarówek LED w oświetleniu ulicznym.
  5. Poprawa efektywności energetycznej budynków- działania z zakresu termomodernizacji budynków publicznych (szkoły, biblioteki, budynki administracji publicznej itp.) przyczynią się do m.in. oszczędności na ogrzewaniu pomieszczeń.
  6. Redukcja emisji CO2 i innych zanieczyszczeń – dzięki realizacji działań z planu miasto Gorzów ograniczy emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Dodatkowo, dzięki zabiegom wymiany źródeł ciepła czy taboru komunikacyjnego miasto zmniejszy emisję szkodliwych substancji (jak: bezno(a)piren, tlenek azotu, tlenki siarki czy PM10 i PM2.5) do powietrza.
  7. Poprawa komfortu życia mieszkańców – działania zawarte w PGN dotyczą przede wszystkim rozwoju miasta w kierunku smart city i poprawy obecnego stanu w takich sektorach jak: budownictwo, transport czy gospodarka przestrzenna. Poprawa sytuacji w tych obszarach bezpośrednio przełoży się na poprawę komfortu życia w mieście.
NAJNOWSZE NEWSY

13.12.2016

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZAKTUALIZOWANY

W dniu 29 listopada 2016 r. została przyjęta Uchwała nr XXXV/421/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. zmieniająca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorzowa Wlkp. Głównym celem aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej było dodanie czterech zadań zgłoszonych przez interesariuszy Planu. Wprowadzone zadania są zbieżne z zadaniami już zestawionymi w dokumencie i nazywają się odpowiednio: Zadanie 3.1.19. Wymiana oświetlenia w budynku Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla…
WIĘCEJ

6.12.2016

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

PREZYDENT MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.) informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. „Plan…
WIĘCEJ

23.06.2016

PGN DLA GORZOWA WLKP. POZYTYWNIE OCENIONY PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWSKA I GOSPODARKI WODNEJ

Miasto Gorzów Wlkp. posiada Plan gospodarki niskoemisyjnej przyjęty uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2015r., zmieniony uchwałą nr XXIV/292/2016 z dnia 4 marca 2016r. Plan został zweryfikowany i pozytywnie oceniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. PGN to dokument strategiczny wyznaczający kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej miasta do roku 2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich…
WIĘCEJ
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
Jednostka odpowiedzialna za projekt:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
Osoby odpowiedzialne za prowadzenie
projektu:

Jan Sobczyński (jan.sobczynski@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 58 13)

Joanna Korzeniewska (joanna.korzeniewska@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 57 03)

FORMULARZ KONTAKTOWY