Aktualności

Aktualności

8 powodów, dla których Urząd Miasta opracowuje PGN

dodane przez: Diana Drobniak
2.03.2015

8 powodów, dla których Urząd Miasta opracowuje PGN

  1. Dofinansowanie z Unii Europejskiej – plan gospodarki niskoemisyjnej jest konieczny by Urząd Miasta oraz inne podmioty (np. spółki miejskie czy spółdzielnie mieszkaniowe) mogły starać sie o dofinansowanie na działania z zakresu redukcji emisji gazów cieplarnianych w mieście z unijnego Programu Operacyjnego Infrastrukutra i Środowisko. Komisja Europejska przewidziała ok. 27,5 mln euro na działania z zakresu ochrony klimatu, podnoszenie efektywności energetycznej, wykorzystania odnawaiaanych źródeł energii i zrównoważonego transportu.
  2. Dofinansowanie ze środków krajowych – plan gospodarki niskoemisyjnej bedzie uwzględniany również podczas konkursów organizowanych przez m.in. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wondnej i trakotowany jak ważny załącznik do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć środowiskowych.
  3. Oszczędności dla lokalnego budżetu – efektem wdrożenia zadań zawartych w planie będą oszczędności finansowe z tytułu ograniczenia zużycia energii i paliw w budynkach użyteczności publicznej i komunikacji miejskiej, dzięki zastosowaniu ekologiczngo oświetlenia, modernizacji źródeł ciepła, termomodernizacji budynków czy wymianie taboru autobusów na pojazdy elektryczne lub hybrydowe.
  4. Wzrost niskoemisyjnych technologii w mieście – plan zakłada inwestycje w nowoczesne ekologiczne technologie np. instalację na dachach budynków miejskich paneli fotowoltaicznych, wykorzystanie energii z biomasy, zastosowania żarówek LED w oświetleniu ulicznym.
  5. Poprawa efektywności energetycznej budynków- działania z zakresu termomodernizacji budynków publicznych (szkoły, biblioteki, budynki administracji publicznej itp.) przyczynią się do m.in. oszczędności na ogrzewaniu pomieszczeń.
  6. Redukcja emisji CO2 i innych zanieczyszczeń – dzięki realizacji działań z planu miasto Gorzów ograniczy emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Dodatkowo, dzięki zabiegom wymiany źródeł ciepła czy taboru komunikacyjnego miasto zmniejszy emisję szkodliwych substancji (jak: bezno(a)piren, tlenek azotu, tlenki siarki czy PM10 i PM2.5) do powietrza.
  7. Poprawa komfortu życia mieszkańców – działania zawarte w PGN dotyczą przede wszystkim rozwoju miasta w kierunku smart city i poprawy obecnego stanu w takich sektorach jak: budownictwo, transport czy gospodarka przestrzenna. Poprawa sytuacji w tych obszarach bezpośrednio przełoży się na poprawę komfortu życia w mieście.
NAJNOWSZE NEWSY

18.11.2019

Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej – październik 2019

W dniu 30 października 2019 r. podczas sesji  Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwalona została  aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego Obecnie w Planie zestawiono 47 zadań, które przyczynią się do realizacji  następujących celów: redukcja emisji gazów cieplarnianych; redukcja zużycia energii; wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Realizacja  działań powoli na: zaoszczędzenie 58 210 MWh energii co stanowi…
WIĘCEJ

4.02.2019

NABÓR ZADAŃ DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Miasto Gorzów  przystąpiło do aktualizacji listy działań ujętych w Planie gospodarki niskoemisyjnej (PGN). W związku z tym zwracamy się do zainteresowanych instytucji, przedsiębiorców oraz wspólnot mieszkaniowych, zamierzających realizować projekt z zakresu gospodarki niskoemisyjnej o zgłaszanie planowanych przedsięwzięć do dokumentu. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej: Kto może zgłaszać działania do  Planu gospodarki niskoemisyjnej? Interesariuszami mogą być m.in.:…
WIĘCEJ

30.01.2019

Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej przyjęta uchwałą w dniu 29 stycznia 2019 r.

W dniu 29 stycznia 2019 r. podczas sesji  Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwalono kolejną aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej. Obecnie w Planie zestawiono 44 zadania, które przyczynią się do realizacji  następujących celów: redukcja emisji gazów cieplarnianych; redukcja zużycia energii; wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Realizacja  działań powoli na: zaoszczędzenie 57 823 MWh energii co stanowi 3,5% energii roku bazowego;…
WIĘCEJ
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
Jednostka odpowiedzialna za projekt:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
Osoby odpowiedzialne za prowadzenie
projektu:

Jan Sobczyński (jan.sobczynski@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 58 13)

Joanna Korzeniewska (joanna.korzeniewska@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 57 03)

FORMULARZ KONTAKTOWY