18.11.2019

Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej – październik 2019

W dniu 30 października 2019 r. podczas sesji  Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwalona została  aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego Obecnie w Planie zestawiono 47 zadań, które przyczynią się do realizacji  następujących celów: redukcja emisji gazów cieplarnianych; redukcja…
WIĘCEJ

4.02.2019

NABÓR ZADAŃ DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Miasto Gorzów  przystąpiło do aktualizacji listy działań ujętych w Planie gospodarki niskoemisyjnej (PGN). W związku z tym zwracamy się do zainteresowanych instytucji, przedsiębiorców oraz wspólnot mieszkaniowych, zamierzających realizować projekt z zakresu gospodarki niskoemisyjnej o zgłaszanie planowanych przedsięwzięć do dokumentu. Poniżej…
WIĘCEJ

30.01.2019

Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej przyjęta uchwałą w dniu 29 stycznia 2019 r.

W dniu 29 stycznia 2019 r. podczas sesji  Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwalono kolejną aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej. Obecnie w Planie zestawiono 44 zadania, które przyczynią się do realizacji  następujących celów: redukcja emisji gazów cieplarnianych; redukcja zużycia energii; wzrost udziału…
WIĘCEJ

Plan gospodarki niskoemisyjnej to

dokument strategiczny sporządzany na lata 2014-2020 dla Miasta Gorzowa z zakresu działań na rzecz rozwijania gospodarki niskoemisyjnej.

 

Zadaniem PGN jest wsparcie realizacji celów określonych w unijnym pakiecie energetyczno-klimatycznym (tzw. pakiet 3×20) do 2020 r. tj.:
– redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%
– wzrost udziału odnawialnych źródeł energii o 20%
– wzrost efektywności energetycznej o 20%

 

CELE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GORZOWA TO:

Redukcja emisji gazów
cieplarnianych

Zwiększenie udziału odnawialnych
źródeł energii

Redukcja energii finalnej
poprzez podniesienie
efektywności energetycznej

Etapy powstawania PGN:

1

Określenie celów strategicznych i szczegółowych dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru miasta

1

Określenie celów strategicznych i szczegółowych dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru miasta

2

Analiza stanu obecnego miasta Gorzowa

3

Identyfikacja obszarów problemowych miasta

4

Przeprowadzanie bazowej inwentaryzacji emisji CO2 wśród mieszkańców i przedsiębiorstw oraz spółek miejskich wraz z stworzeniem bazy danych emisji – narzędzia do zarządzania energią w mieście

5

Zaplanowanie długoterminowych działań/zadań na lata 2015-2020 z zakresu gospodarki niskoemisyjnej

6

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

7

Informacja i promocja w ramach projektu
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
31 sierpnia 2015 r.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
Jednostka odpowiedzialna za projekt:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Myśliborska 34
Osoby odpowiedzialne za prowadzenie
projektu:

Jan Sobczyński (jan.sobczynski@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 58 13)

Joanna Korzeniewska (joanna.korzeniewska@um.gorzow.pl, tel. (95) 735 57 03)

FORMULARZ KONTAKTOWY